Tel: +420 491 881 127
Email: info@kratzer.cz

O firmě

pano_kratzerFirma Kratzer-Duben,spol.sr.o vznikla v roce 1994 jako dceřinný podnik firmy Kratzer GmbH sloučením českého a německého kapitálu. Po vzoru mateřské firmy, která působí na trhu již od roku 1962, a převzetí KnowHow, má za cíl dosáhnout vedoucího postavení v oblasti CNC třískového obrábění ve střední Evropě V současné době firma zaměstnává 75 pracovníků jak ve výrobě a kvalitě, tak i v technologickém a obchodním oddělení. V roce 2007 se firma KratzerGmbH stala 100% vlastníkem, došlo ke změně  obchodního jména na Kratzer s.r.o. Toto období bylo pro společnost náročné, množství zakázek rostlo, nebylo možno uspokojit rostoucí poptávku zákazníků, proto jsme se rozhodli pro výstavbu nové výrobní haly na zelené louce, výstavba byla dokončena v červenci 2008, v měsíci srpnu došlo ke kompletnímu přemístění společnosti  z Jasenné do nově vznikající průmyslové oblasti v Jaroměři, která je od původního sídla firmy vzdálena pouhých 8 km. Společně s rozšířením výrobních prostor  byly zakoupeny i nové stroje, aby bylo možno navýšit výrobní kapacity.Naše firma obrábí ze všech třískově obrobitelných materiálů na obráběcích strojích dle následujícího strojového parku a zajištění kvality. Náš systém řízení jakosti, certifikovaný dle ISO 9001: 2015, zajišťuje vysoký standard našich výrobků, který naši zákazníci očekávají.

 

Naše firma klade důraz především na :

 • důslednou orientaci na zákazníka a přizpůsobivost jeho   požadavkům
 • permanentní investice do nových technologií a výrobních  metod
 • vysokou kvalitu výroby a servisu
 • kvalifikované a motivované zaměstnance

 

V oblasti servisu zajišťujeme :

 • CAD technologii pro podporu našich zákazníků
 • logistický systém ke sledování dávek a dodávek Just in time
 • tepelnou a povrchovou úpravu dílů

 

Naši spokojení zákazníci jsou z oblasti :

 • automobilového průmyslu
 • hydraulických a pneumatických prvků
 • výroby strojů a přístrojů
 • analytické a medicínské techniky
 • výroby čisticích strojů
 • leteckého průmyslu
 • výroby měřicí techniky