Kratzer s.r.o.  

 

 

TEL: (00420) 491 881127     

 

 

 

 

  Úvod | Firma | Stroje-Kvalita | Servis | Reference | Kontakt | Certifikát

 

 

 

 

 

 

        Představení firmy

 

    Firma Kratzer-Duben,spol.s r.o vznikla v roce 1994 jako dceřinný podnik firmy Kratzer GmbH sloučením

    českého a německého kapitálu. Po vzoru mateřské firmy, která působí na trhu již od roku 1962, a převzetí

    Know How, má za cíl dosáhnout vedoucího postavení v oblasti CNC třískového obrábění ve střední Evropě

    V současné době firma zaměstnává 38 pracovníků jak ve výrobě a kvalitě, tak i v technologickém a obchodním

    oddělení. V roce 2007 se firma Kratzer GmbH stala 100% vlastníkem, došlo ke změně  obchodního jména na

    Kratzer s.r.o. Toto období bylo pro společnost náročné, množství zakázek rostlo, nebylo možno uspokojit rostoucí    

    poptávku zákazníků, proto jsme se rozhodli pro výstavbu nové výrobní haly na zelené louce, výstavba byla dokončena

    v červenci 2008, v měsíci srpnu došlo ke kompletnímu přemístění společnosti  z Jasenné do nově vznikající průmyslové

    oblasti v Jaroměři, která je od původního sídla firmy vzdálena pouhých 8 km. Společně s rozšířením výrobních prostor

    byly zakoupeny i nové stroje, aby bylo možno navýšit výrobní kapacity.

 

    Naše firma obrábí ze všech třískově obrobitelných materiálů na obráběcích strojích dle následujícího

    strojového parku a zajištění kvality.

 

    Náš systém řízení jakosti, certifikovaný dle ISO 9001: 2008, zajišťuje vysoký standard našich výrobků, který

    naši zákazníci očekávají.

 

    Naše firma klade důraz především na :           -     důslednou orientaci na zákazníka a přizpůsobivost jeho   požadavkům

-     permanentní investice do nových technologií a výrobních  metod

-     vysokou kvalitu výroby a servisu

-     kvalifikované a motivované zaměstnance

 

    V oblasti servisu zajišťujeme :                       -      CAD technologii pro podporu našich zákazníků     

-      logistický systém ke sledování dávek a dodávek „Just in time“

-      tepelnou a povrchovou úpravu dílů

 

    Naši spokojení zákazníci jsou z oblasti :        -      automobilového průmyslu

-      hydraulických a pneumatických prvků

-      výroby strojů a přístrojů

-      analytické a medicínské techniky

-      výroby čisticích strojů

-      leteckého průmyslu

-      výroby měřicí techniky